Ingrees

Cíle projektu

Motivační opatření

Partneři projektu vypracují návrh na zavedení podpůrných opatření – finančních a regulačních nástrojů – pro zaměstnavatele a malé a střední podniky s cílem zpřístupnit další vzdělávání odborníkům ve stavebnictví v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách. Navržená opatření by měla současně přesvědčit zaměstnavatele a malé a střední podniky ve stavebním sektoru o důležitosti a návratnosti investic, vynaložených do systematického dalšího vzdělávání svých zaměstnanců, odborníků ve stavebnictví.