Ingrees

Cíle projektu

Síť školitelů

Zřízení sítě školitelů, realizujících vzdělávání v rámci vyvinutých vzdělávacích programů, vytvoří platformu pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností ze zrealizovaných školení, což zabezpečí kvalitu nabízeného vzdělávání. Vytvoření sítě školitelů zaručí pravidelnost, kontinuitu a jednotnost školení pro všechny účastníky na Slovensku a v ČR. Před otevřením prvního cyklu vzdělávacích seminářů absolvují školitelé odbornou přípravu, během které si osvojí obsah témat, pedagogickou koncepci a metodiku programů, stejně jako způsob hodnocení výsledků vzdělávacího procesu.