Ingrees

Ciele projektu

Sieť školiteľov

Zriadením siete školiteľov zabezpečujúcich vzdelávanie v rámci vytvorených vzdelávacích programov vznikne platforma na vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností zo zrealizovaných školení, čo zabezpečí kvalitu ponúkaného vzdelávania. Vytvorenie siete školiteľov zaručí pravidelnosť, kontinuitu a jednotnosť školení pre všetkých účastníkov na Slovensku aj v Česku. Pred otvorením prvého cyklu vzdelávacích seminárov absolvujú školitelia odbornú prípravu, počas ktorej si osvoja obsah tém, pedagogickú koncepciu a metodiku programov, ako aj spôsob hodnotenia výsledkov vzdelávacieho procesu.