Ingrees

Novinky

DSC04383

Školenie ingREeS: energetická certifikácia budov

V dňoch 14. a 15. novembra 2017 sa uskutočnilo ďalšie školenie v rámci projektu ingREeS. Školenie bolo zamerané na vzdelávanie v oblasti energetickej certifikácie budov určeného pre projektantov. Počas dvoch dní prednášalo 5 odborníkov vybrané špecifické oblasti v deviatich moduloch. Obsahom programu boli nasledovné moduly: AM3 – Druhá generácia EPB[…]

DSC04396

Školenie ingREeS: energetická certifikácia budov

V dňoch 11. a 12. novembra sa uskutočnilo školenie v rámci vzdelávacieho programu Hodnotiteľ udržateľnosti budov. Toto školenie bolo zamerané na jeden z piatich vzdelávacích programov ingREeS. Obsahom programu boli nasledovné moduly: AM3 – Druhá generácia EPB noriem a NZEB – Ing. Jana Bendžalová, PhD. BS1 – Integrované systémy budov – doc.[…]

Wien_ spoločná

Školenie ingREeS: praktická príprava vo Viedni

V rámci projektu ingREeS, ktorý je  zameraný na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pripravila SKSI v  dňoch 9. –10. novembra 2017 praktickú prípravu vo Viedni. Počas dvoch dní mali účastníci možnosť vidieť niekoľko budov, ktoré sú zaujímavé z pohľadu energetickej hospodárnosti a majú takmer nulovú potrebu[…]

DSC04387

Školenie ingREeS: projektant, architekt

V dňoch 08. a 09. novembra 2017 sa v rámci projektu ingREeS uskutočnilo školenie zamerané na vzdelávací program: Projektanti – stavební inžinieri a architekti. Keďže projektant preberá zodpovednosť za svoje dielo, školenia v nových legislatívnych požiadavkách, pokročilých formách adaptívneho navrhovania, ekologických výrobkoch v stavebníctve, energeticky efektívnych obvodových plášťoch budov, stavebnej fyzike v nadväznosti na energetickú[…]

DSC04405

Školenie ingREeS: projektant, architekt

V dňoch 03. a 04. októbra 2017 sa v rámci projektu ingREeS uskutočnilo školenie zamerané na vzdelávací program: Projektanti – stavební inžinieri a architekti. Keďže projektant preberá zodpovednosť za svoje dielo, školenia v nových legislatívnych požiadavkách, pokročilých formách adaptívneho navrhovania, ekologických výrobkoch v stavebníctve, energeticky efektívnych obvodových plášťoch budov, stavebnej fyzike v nadväznosti na energetickú[…]

Ingres v RZ SKSI v B.B. 12.9.2017 003

Školenie ingREeS: stavbyvedúci, stavebný dozor

V dňoch 12. a 13. septembra 2017 sa uskutočnilo ďalšie školenie ingREeS určené pre stavbyvedúcich a stavebný dozor. K danej problematike prednášalo počas dvoch dní, 5 odborníkov v piatich moduloch. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch RK SKSI v Bratislave na Mýtnej 29. Súčasne boli prezentácie jednotlivých prednášajúcich vysielané prostredníctvom video prenosov v[…]

Obrázok vzoru testu

Program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.   Program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov pozostáva z nasledovných[…]

Obrázok vzoru testu

Program: Energetická certifikácia budov – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.   Program: Energetická certifikácia budov pozostáva z nasledovných[…]

Obrázok vzoru testu

Program: Stavbyvedúci a Program: Stavebný dozor – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.   Program: Stavbyvedúci a Program: Stavebný dozor pozostáva[…]

Obrázok vzoru testu

Program: Projektanti – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.   Program: Projektant pozostáva z nasledovných vzdelávacích modulov:[…]