Ingrees

Novinky

IMG_20170425_135251

Školenie ingREeS energetická efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov.

Školenie ingREeS zamerané na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pre projektantov. V priestoroch SKSI v Bratislave sa uskutočnilo v rámci projektu ingREeS 22. a 23. júna 2017 posledné školenie pred letnými prázdninami. Video prenos  bol aj tentokrát súčasťou prednášok. Jednotliví mimo bratislavskí účastníci  sa mohli on-line pripojiť a sledovať tak nepretržite školenie podľa[…]

2017-06-05 - ingREeS fofo

Školenie ingREeS Energetická hospodárnosť budov

Školenie ingREeS Energetická hospodárnosť budov Dňa 5. a 6. júna 2017 sa uskutočnilo v priestoroch SKSI v Bratislave ďalšie školenie v rámci projektu ingREeS. Cez videoprepojenie sa mohli on-line zúčastniť záujemcovia aj v ostatných  regiónoch ako Trnava, Žilina, Banská Bystrica a Košice. Zameraním školenia  bola energetická efektívnosť a využiteľnosť OZE v budovách. Prednášky boli prostredníctvom šiestich modulov[…]

25. výročie obnovenia Slovenskej komory stavebných inžinierov - Inžiniersky deň 2017

Inžiniersky deň 2017

Slovenská komora stavebných inžinierov pri príležitosti 25. výročia svojho obnovenia zorganizovala 18. 5. 2017 v hoteli NH Bratislava Gate One konferenciu INŽINIERSKY DEŇ „Kvalita? Stavieb“. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a nad odbornou časťou konferencie Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Cieľom podujatia bolo[…]

IMG_0794

Školenie ingREes so zameraním stavbyvedúci a stavebný dozor

V dňoch 11.-12. mája sa uskutočnilo prvé zo školení projektu ingREeS so zameraním na stavbyvedúcich a stavebný dozor. Z dôvodu vysokého záujmu sme boli „nútení“ presunúť školenie do priestorov seminárnej miestnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Počas dvoch dní bolo záujemcom o vzdelanie prednesených spolu päť prednášok na aktuálne témy.[…]

hdimgc9119d55b12f8932a4e9ca7ca4b7b9

Mladý Tvorca 2017

26. -28. 4. 2017 sa v Agrokomplexe Nitra konal 25. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl pod záštitou predsedu vlády. Cieľom výstavy bolo podporiť systém odborného a súčasne sa rozvíjajúceho duálneho vzdelávania a zároveň prehĺbiť spoluprácu škôl so zamestnávateľmi a profesijnými združeniami. Podujatie má nasmerovať študentov, aby sa profilovali[…]

DSC04087

CONECO 2017 – Expozícia SKSI „INŽINIERSKY DOM“

Súčasťou stavebného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2017 bola aj expozícia Slovenskej komory stavebných inžinierov s názvom „INŽINIERSKY DOM“, ktorá bola oslavou a symbolom našej stavovskej hrdosti. Počas všetkých štyroch dní veľtrhu CONECO (22.3. – 25.3.) ste mali možnosť diskutovať na rozličné témy so zástupcami odborných sekcií (OS) SKSI ako sú[…]

DSC04141

ingREes súčasťou veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA

Ako každý rok koncom marca aj v tomto roku 2017 bol organizovaný stavebný veľtrh CONECO. Konal sa v dňoch 22. – 25. marca v priestoroch bratislavskej Incheby. Súčasťou výstavy bol aj projekt ingREeS s Malou konferenciou, pod názvom Navrhovanie a realizácia budov v kontexte nových požiadaviek EÚ. V priebehu konferencie[…]

20170215_101932_1

WP4 TOT v Praze

Ve středu 15. února 2017 se v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí za účasti všech českých garantů vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie budov, zástupců subdodavatelů služeb ve spádových oblastech Praha, Vysoké Mýto a Ostrava, klíčových lektorů pro realizaci školení a představitelů realizačního týmu projektu ingREeS z České i Slovenské republiky uskutečnilo závěrečné Školení školitelů WP4 projektu ingREeS českého národního partnerství.

Absolvujte projekt ingREeS a zvýšte svoju odbornosť a kvalifikáciu

Absolvujte projekt ingREeS a zvýšte svoju odbornosť a kvalifikáciu Súčasná doba poukazuje na potrebu inovácie, moderného a kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy ako kľúčového faktora hospodárskej konkurencieschopnosti. Všeobecná úroveň spôsobilostí sa musí zvýšiť s cieľom naplniť potreby trhu práce ako aj umožniť občanom, aby mohli v súčasnej spoločnosti dobre fungovať. Odhaduje[…]

INŽINIERSKA CENA 2015/ 2016

V utorok 24. januára 2017 sa pri príležitosti 6. ročníka udeľovania Inžinierskej ceny zišli predstavitelia najlepších diplomových prác pre rok 2015/ 2016 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.