Ingrees

Novinky

Obrázok vzoru testu

Program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.   Program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov pozostáva z nasledovných[…]

Obrázok vzoru testu

Program: Energetická certifikácia budov – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.   Program: Energetická certifikácia budov pozostáva z nasledovných[…]

Obrázok vzoru testu

Program: Stavbyvedúci a Program: Stavebný dozor – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.   Program: Stavbyvedúci a Program: Stavebný dozor pozostáva[…]

Obrázok vzoru testu

Program: Projektanti – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.   Program: Projektant pozostáva z nasledovných vzdelávacích modulov:[…]

IMG_20170425_135251

Školenie ingREeS energetická efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov.

Školenie ingREeS zamerané na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pre projektantov. V priestoroch SKSI v Bratislave sa uskutočnilo v rámci projektu ingREeS 22. a 23. júna 2017 posledné školenie pred letnými prázdninami. Video prenos  bol aj tentokrát súčasťou prednášok. Jednotliví mimo bratislavskí účastníci  sa mohli on-line pripojiť a sledovať tak nepretržite školenie podľa[…]

2017-06-05 - ingREeS fofo

Školenie ingREeS Energetická hospodárnosť budov

Školenie ingREeS Energetická hospodárnosť budov Dňa 5. a 6. júna 2017 sa uskutočnilo v priestoroch SKSI v Bratislave ďalšie školenie v rámci projektu ingREeS. Cez videoprepojenie sa mohli on-line zúčastniť záujemcovia aj v ostatných  regiónoch ako Trnava, Žilina, Banská Bystrica a Košice. Zameraním školenia  bola energetická efektívnosť a využiteľnosť OZE v budovách. Prednášky boli prostredníctvom šiestich modulov[…]

25. výročie obnovenia Slovenskej komory stavebných inžinierov - Inžiniersky deň 2017

Inžiniersky deň 2017

Slovenská komora stavebných inžinierov pri príležitosti 25. výročia svojho obnovenia zorganizovala 18. 5. 2017 v hoteli NH Bratislava Gate One konferenciu INŽINIERSKY DEŇ „Kvalita? Stavieb“. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a nad odbornou časťou konferencie Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Cieľom podujatia bolo[…]

IMG_0794

Školenie ingREes so zameraním stavbyvedúci a stavebný dozor

V dňoch 11.-12. mája sa uskutočnilo prvé zo školení projektu ingREeS so zameraním na stavbyvedúcich a stavebný dozor. Z dôvodu vysokého záujmu sme boli „nútení“ presunúť školenie do priestorov seminárnej miestnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Počas dvoch dní bolo záujemcom o vzdelanie prednesených spolu päť prednášok na aktuálne témy.[…]

hdimgc9119d55b12f8932a4e9ca7ca4b7b9

Mladý Tvorca 2017

26. -28. 4. 2017 sa v Agrokomplexe Nitra konal 25. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl pod záštitou predsedu vlády. Cieľom výstavy bolo podporiť systém odborného a súčasne sa rozvíjajúceho duálneho vzdelávania a zároveň prehĺbiť spoluprácu škôl so zamestnávateľmi a profesijnými združeniami. Podujatie má nasmerovať študentov, aby sa profilovali[…]

DSC04087

CONECO 2017 – Expozícia SKSI „INŽINIERSKY DOM“

Súčasťou stavebného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2017 bola aj expozícia Slovenskej komory stavebných inžinierov s názvom „INŽINIERSKY DOM“, ktorá bola oslavou a symbolom našej stavovskej hrdosti. Počas všetkých štyroch dní veľtrhu CONECO (22.3. – 25.3.) ste mali možnosť diskutovať na rozličné témy so zástupcami odborných sekcií (OS) SKSI ako sú[…]