Ingrees

Novinky

Čo je finálnou úlohou programu ingREeS?

Hlavnou úlohou medzinárodného projektu ingREeS je vyškoliť 300 odborníkov v ČR a 400 odborníkov na Slovensku. Po odbornej stránke je snahou zabezpečiť kvalitný a moderný vzdelávací proces tak,  aby dokázal produkovať ľudí schopných aktívne uplatniť získané vedomosti a zručnosti zodpovedajúce európskym štandardom. Výstupom projektu je databáza top certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej[…]

Školenie ingREeS: energetická certifikácia budov

V dňoch 14. a 15. novembra 2017 sa uskutočnilo ďalšie školenie v rámci projektu ingREeS. Školenie bolo zamerané na vzdelávanie v oblasti energetickej certifikácie budov určeného pre projektantov. Počas dvoch dní prednášalo 5 odborníkov vybrané špecifické oblasti v deviatich moduloch. Obsahom programu boli nasledovné moduly: AM3 – Druhá generácia EPB[…]

Školenie ingREeS: energetická certifikácia budov

V dňoch 11. a 12. novembra sa uskutočnilo školenie v rámci vzdelávacieho programu Hodnotiteľ udržateľnosti budov. Toto školenie bolo zamerané na jeden z piatich vzdelávacích programov ingREeS. Obsahom programu boli nasledovné moduly: AM3 – Druhá generácia EPB noriem a NZEB – Ing. Jana Bendžalová, PhD. BS1 – Integrované systémy budov – doc.[…]

Školenie ingREeS: praktická príprava vo Viedni

V rámci projektu ingREeS, ktorý je  zameraný na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pripravila SKSI v  dňoch 9. –10. novembra 2017 praktickú prípravu vo Viedni. Počas dvoch dní mali účastníci možnosť vidieť niekoľko budov, ktoré sú zaujímavé z pohľadu energetickej hospodárnosti a majú takmer nulovú potrebu[…]

Školenie ingREeS: projektant, architekt

V dňoch 08. a 09. novembra 2017 sa v rámci projektu ingREeS uskutočnilo školenie zamerané na vzdelávací program: Projektanti – stavební inžinieri a architekti. Keďže projektant preberá zodpovednosť za svoje dielo, školenia v nových legislatívnych požiadavkách, pokročilých formách adaptívneho navrhovania, ekologických výrobkoch v stavebníctve, energeticky efektívnych obvodových plášťoch budov, stavebnej fyzike v nadväznosti na energetickú[…]

Ako v skratke prebieha vzdelávanie v rámci projektu ingREeS?

Vzdelávací systém v rámci projektu ingREeS predstavuje hybridnú formu vzdelávania, ktorá pozostáva z troch častí: účasť na prednáškach (osobne, alebo formou videoprenosu), samoštúdium prostredníctvom e-learningového systému, ktorý sa dá nájsť na samostatnom portáli, (https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees alebo https://database-ingrees.eu/sk) ukončené osvedčením, záverečná skúška v školiacej miestnosti v SKSI Bratislave alebo v jednotlivých regionálnych kanceláriách ukončená certifikátom. viac[…]

Vzdelávacie portály v rámci projektu ingREeS

Elektronické vzdelávanie dnes patrí k najmodernejším metódam pri celoplošnom aj individuálnom vzdelávaní. Výhody tejto formy vzdelávania využíva aj projekt ingREeS. V rámci vytvoreného vzdelávacieho systému k projektu ingREeS je možné navštíviť portály: http://www.ingrees.eu/ (stránka poskytuje základné informácie o projekte ingREeS, informácie o novinkách a pripravovaných podujatiach v rámci projektu) https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees (portál poskytuje materiály k samoštúdiu[…]

Školenie ingREeS: projektant, architekt

V dňoch 03. a 04. októbra 2017 sa v rámci projektu ingREeS uskutočnilo školenie zamerané na vzdelávací program: Projektanti – stavební inžinieri a architekti. Keďže projektant preberá zodpovednosť za svoje dielo, školenia v nových legislatívnych požiadavkách, pokročilých formách adaptívneho navrhovania, ekologických výrobkoch v stavebníctve, energeticky efektívnych obvodových plášťoch budov, stavebnej fyzike v nadväznosti na energetickú[…]

Vzdelávanie v programe HODNOTITEĽ UDRŽATELNOSTI BUDOV

Udržatelnosť je vlastnosť výstavby budov spočívajúca v tom, že spĺňa požiadavky udržateľného rozvoja Zeme. Základom širokého uplatnenia princípov trvalo udržateľnej výstavby sú tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti budovy. Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom maily[…]

Vzdelávanie v programe ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Program „Energetická hospodárnosť budov“ je určený osobám, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie a majú prax v projektovaní stavebných konštrukcií, energetického vybavenia budov alebo v posudzovaní stavebných konštrukcií. Precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov, ktoré sú voľne dostupné na internete alebo zasielané účastníkom pri oslovovacom[…]