Ingrees

Novinky

Školenie ingREeS: energetická certifikácia budov

V dňoch 14. a 15. novembra 2017 sa uskutočnilo ďalšie školenie v rámci projektu ingREeS. Školenie bolo zamerané na vzdelávanie v oblasti energetickej certifikácie budov určeného pre projektantov. Počas dvoch dní prednášalo 5 odborníkov vybrané špecifické oblasti v deviatich moduloch.

Obsahom programu boli nasledovné moduly:

AM3 – Druhá generácia EPB noriem a NZEB
BS1 – Integrované systémy budov
BS2 – Obnoviteľné zdroje energie
BS3 – Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania
CD3 – Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu
CD5 – Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov
LQ4 – Legislatívne požiadavky