Ingrees

Tlačové správy

Tlačová správa – Konferencia ingREeS 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov usporadúva pri príležitosti oficiálneho ukončenia európskeho vzdelávacieho a školiaceho projektu ingREeS odbornú konferenciu s názvom ingREeS 2018. Konferencia sa bude konať dňa 8. februára 2018 v Hoteli TATRA v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Projekt IngREeS je európsky vzdelávací a školiaci systém pre odborníkov v stavebníctve v oblasti[…]

Slovenská komora stavebných inžinierov bude vzdelávať odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti cez EÚ program Horizont 2020

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava 26. marca 2015 – Zvyšovať kvalifikáciu odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov s podporou z eurofondov