Ingrees

Knižnica

ingREeS Newsletter: archív vydaných čísiel

ingREeS Newsletter je dvojtýždňový elektronický bulletin vydávaný v slovenskom/českom jazyku pre všetkých odborníkov v stavebníctve.
ingREeS Newsletter je pre vás ideálny spôsob, ako byť aktuálne informovaný o plánovaných podujatiach, školeniach, a ďalších aktivitách projektu ingREeS a ďalších informáciách z oblasti energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov v budovách. Na odber ingREeS Newslettra sa môžete prihlásiť na web stránke nášho projektu: www.ingrees.eu.

Kick-off meeting projektu ingREeS