Ingrees

Novinky

Predstavujeme vám absolventov programu Energetická certifikácia budov

Dovoľujeme si vám predstaviť absolventov programu Energetická certifikácia budov, ktorí sa zúčastnili prednášok v jednotlivých moduloch programu a získali OSVEDČENIE.

Obsahom programu boli prednášky v nasledovných moduloch:
| AM3 | BS1 | BS2 | BS3 | CD5 | LQ4 |

Časový rozsah prednášok programu: 11 hodín
Študijné materiály programu (SK): https://vzdelavanie.sksi.sk/ingREeS

Dochádzková forma programu bola realizovaná v týchto termínoch:

05.-06.06.2017    Energetická certifikácia budov
11.-12.10.2017     Energetická certifikácia budov
14.-15.11.2017     Energetická certifikácia budov

Absolventi programu s vydaným osvedčením:

Ing. Ladislav Bášti
Ing. Viliam Bátory
Ing. Július Blažej
Ing. Roman Bojnanský
Ing. Pavol Boržík, PhD.
Ing. Peter Brtko
Ing. Vojtech Bugár
Ing. Marek Bukoviansky, PhD.
Ing. Dušan Cákoci
Ing. Peter Candrák
Ing. Peter Červenák
Ing. Milan Čurik
Ing. Jana Dubnická
Ing. Jozef Ďurás
Ing. Mária Ďurčáková
Ing. Pavel Fedorko
Ing. Ľuboslava Fufaľová
Ing. Ľubomír Gajdoš
Bc. Veronika Grófová
Ing. Kamil Halász
Ing. Marián Hlaváč
Ing. Jan Hlina
Ing. Marián Hurinský
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Ing. Ľuboslav Jánoš
Ing. Dáša Jarošová
Bc. Katarína Javorská
Ing. Štefan Jurenka
Bc. Martin Jurko
Ing. Eva Kačalová
Ing. Milan Koniar
Ing. Naďa Kosírová
Ing. Iveta Kožiková
Ing. Radovan Kreutz
Ing. Štefan Kriška
Ing. Jozef Kruliac
Ing. Alexander Lieskovský
Ing. Peter Lobotka, PhD.
Ing. Lenka Majtanová
Ing. Pavol Makara
Ing. Juraj Michalík
doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD.
Ing. Ľubica Milošovičová
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
Ing. Alojz Molek
Ing. Jela Neuzerová
Ing. Pavel Novotný
Ing. Jozef Očenáš
doc. Ing. Štefan Ondáš, PhD.
Ing. Radoslav Pisio
Ing. Marián Piterka
Ing. Soňa Půlpánová
Ing. Andrea Sidorová
Ing. Alena Slivková
Ing. Norbert Szőcs
Ing. Marcel Tokár
Ing. Rastislav Tvarog
Ing. Jozef Ušák
Bc. Ing. Jaroslav Vdoleček

Všetkým absolventom gratulujeme!


Informujeme Vás, že tento zoznam osôb je zverejnený v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a údaje sú získavané a spracúvané pre účely evidencie ďalšieho vzdelávania fyzických osôb, ktorej prevádzkovateľom je Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 811 07 Bratislava. Všetky ďalšie informácie v zmysle článku 13 nariadenia nájdete na našej webovej stránke www.sksi.sk.