Ingrees

Novinky

Program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.

 

Program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov pozostáva z nasledovných vzdelávacích modulov:

 

AM1 – Hodnotenie udržateľnosti budov
(vyskúšajte si cvičenie z modulu AM1)

AM2 – Posudzovanie životného cyklu a posudzovanie nákladov životného cyklu vo väzbe na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
(vyskúšajte si cvičenie z modulu AM2)

 

BS2 – Obnoviteľné zdroje energie
(vyskúšajte si cvičenie z modulu BS2)

 

CD3 – Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu
(vyskúšajte si cvičenie z modulu CD3)

CD4 – Ekologické výrobky v stavebníctve
(vyskúšajte si cvičenie z modulu CD4)

 

LQ3 – Kontrola kvality vo výstavbe
(vyskúšajte si cvičenie z modulu LQ3)

LQ4 – Legislatívne požiadavky
(vyskúšajte si cvičenie z modulu LQ4)

 

Radi by sme Vám dali do pozornosti aj nový vzdelávací portál SKSI, na ktorom nájdete všetky materiály k samoštúdiu.

 

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené štúdium.

 

Váš tím projektu ingREeS.