Ingrees

Novinky

Školenie ingREeS: stavbyvedúci, stavebný dozor

V dňoch 12. a 13. septembra 2017 sa uskutočnilo ďalšie školenie ingREeS určené pre stavbyvedúcich a stavebný dozor. K danej problematike prednášalo počas dvoch dní, 5 odborníkov v piatich moduloch. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch RK SKSI v Bratislave na Mýtnej 29. Súčasne boli prezentácie jednotlivých prednášajúcich vysielané prostredníctvom video prenosov v priestoroch RK Trnava, RK Banská Bystrica, RK Žilina a RK Košice.

Cieľom projektu ingREeS je nastavenie kvalifikácie, systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.