Ingrees

Novinky

Predstavujeme vám absolventov programu Architekt | Projektant

Dovoľujeme si vám predstaviť absolventov programu Architekt | Projektant, ktorí sa zúčastnili prednášok v jednotlivých moduloch programu a získali OSVEDČENIE.

Obsahom programu boli prednášky v nasledovných moduloch:
| BS3 | BS4 | CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | LQ1 | LQ4 |

Časový rozsah prednášok programu: 14 hodín
Študijné materiály programu (SK): https://vzdelavanie.sksi.sk/ingREeS

Dochádzková forma programu bola realizovaná v týchto termínoch:

05.-06.04.2017 Architekt | Projektant
25.-26.04.2017 Architekt | Projektant
22.-23.06.2017 Architekt | Projektant
03.-04.10.2017 Architekt | Projektant
08.-09.11.2017 Architekt | Projektant
15.-16.02.2018 Architekt | Projektant

Absolventi programu s vydaným osvedčením:

Ing. Soňa Antolová
Ing. Tomáš Bahno
Ing. Michal Bachynec
Ján Bandík
Ing. Vladimír Bednár
Ing. Peter Berezňak
Ing. Július Blažej
Ing. Roman Bojnanský
Ing. Michal Borovička
Ing. Pavol Boržík, PhD.
Ing. Branislav Bošák
Ing. Róbert Bráz
Ing. Marek Bukoviansky, PhD.
Bc. Oldřich Bulla
Ing. Dušan Cákoci
Ing. Andrea Cákociová
Ing. Peter Candrák
Ing. Radoslav Cigan
Bc. Andrej Čauder
Ing. Slavomír Černický
Ing. Jakub Čurpek
Ing. Andrea Daubnerová
Ing. Zuzana Drinková
Ing. Ivan Dugát
Bc. Daniel Dunaj
Ing. Mária Ďurčáková
Ing. Branislav Ďurkáč
Ing. Kristína Farkašová
Ing. Pavel Fedorko
Bc. Monika Fédorová Bojnanská
Ing. Marek Fenik
Ing. Peter Filin
Ing. Michal Frolo
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Ing. arch. Daniel Gajan
Ing. Marián Galler
Ing. Michal Gašpar
Ing. Jozef Gonos
Ing. Kamil Halász
Ing. Radoslav Hanus
Ing. Viera Hatalová
Ing. Martin Hépal
Ing. Juraj Hikker
Ing. Ján Hollý
Ing. Karol Holovčák
Ing. Romana Hostačná
Ing. Branislav Hrdlička
Ing. Martin Hromják
Ing. Monika Hromjáková
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Marián Hurinský
Ing. Lukáš Chabal, PhD.
Ing. Michal Ingeli
Dávid Ivančo
Ing. Ondrej Jančo
Ing. Roman Jánoš
Ing. Daša Jarošová
Ing. Štefan Jurenka
Ing. Peter Jurík
Ing. Stanislav Karas
Bc. Marek Kasman
Bc. Veronika Klincová
Bc. Viktor Koleň
Ing. Viera Kolesárová
Bc. Katarína Kollárová
Ing. Milan Koniar
Ing. Ján Koník, PhD.
Ing. Peter Kontroš
Ing. Katarína Koporová
Ing. Boleslav Koprivňanský
Ing. Naďa Kosírová
Ing. Peter Kotry
Štefan Kovács
Bc. Matúš Krajčík
Ing. Stanislav Krajňák
Ing. František Krak
Ing. Radovan Kreutz
Ing. Tomáš Kutiš
Ing. Jolana Lengyelová
Ing. Antónia Lichmanová
Ing. Ivan Liška
Ing. Peter Lobotka, PhD.
Ing. Františka Máčeková
Bc. Zuzana Madleňáková
Ing. Pavol Makara
Stanislav Marko
Ing. Vladimír Mathia
Bc. Matej Matúš
Ing. Igor Miček, PhD.
Ing. Viliam Michálek, PhD.
Ing. Juraj Michalík
Miroslava Mikušová
Ing. Alojz Molek
Ing. Milena Mrazková
Ing. Jela Neuzerová
Ing. Anton Novotný
Ing. Pavel Novotný
Ing. Milan Olšavský
Ing. Peter Pagáč
Bc. Dávid Palko
Ing. Martina Pekárová
Ing. Jakub Perdik
Ing. Emil Petrilla
Ing. Ján Petržala
Ing. Ján Piliar
Ing. Radoslav Pisio
Ing. Marián Piterka
Ing. Jozef Podhorec
Bc. Daniel Polák
Ing. Martin Pribila
Ing. Soňa Půlpánová
Bc. Kristián Rusiňák
Ing. Andrej Sember
Ing. Michala Simondelová
Bc. Jana Slovíková
Bc. Tomáš Sonnek
Ing. Veronika Sýkorová
Bc. Gabriel Szűcs
Ing. Blanka Šeligová
Ing. Peter Šlepecký
Ing. Róbert Šmajda
Ing. Miroslava Šmátralová
Ing. Martin Štefanco, PhD.
Ing. Marianna Štefanidesová
Ing. Jaroslav Štefánik
Ing. Andrea Štefanková
Ing. Martina Štefanovičová
Ing. Norbert Takács
Bc. Silvester Takáč
Ing. Oxana Tkáčová
Ing. Marcel Tokár
Ing. Attila Tompa
Ing. Marcel Tóth
Mgr.art. Veronika Trnovská
Ing. Lucia Tücsöková
Ing. Rastislav Tvarog
PhDr. Andrea Urban, PhD.
Ing. Jozef Ušák
Ing. Šimon Vacek
Ing. Slávka Veselá
Ing. Pavel Vnuk
Ing. Peter Volařík
Ing. Anton Vyskoč
Ing. arch. Marek Záhorák
Ing. Peter Žižák

Všetkým absolventom gratulujeme!


Informujeme Vás, že tento zoznam osôb je zverejnený v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a údaje sú získavané a spracúvané pre účely evidencie ďalšieho vzdelávania fyzických osôb, ktorej prevádzkovateľom je Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 811 07 Bratislava. Všetky ďalšie informácie v zmysle článku 13 nariadenia nájdete na našej webovej stránke www.sksi.sk.