Ingrees

Novinky

Video: Trombeho stena

Trombeho stena je konštrukčný systém, ktorého idea vychádza z princípu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia a jeho následnej distribúcii do priestoru interiéru.

Princíp fungovania Trombeho steny
Počas slnečného dňa tepelné žiarenie preniká zasklenou stenou, akumulačná stena sa zohrieva. Zároveň, pri otvorenej vetracej klapke v spodnej časti miestnosti studený vzduch od podlahy miestnosti preniká do vzduchovej medzery medzi zasklením a akumulačnou stenou, prehrieva sa a horným otvorom sa vracia naspäť do miestnosti. V interiéri odovzdá svoje teplo, ochladí sa, klesne k podlahe a otvorom je znova vyvádzaný do priestoru medzi stenou a sklom. Tento proces sa opakuje. Počas chladnej časti dňa (v noci) akumulačná stena distribuuje naakumulované teplo do miestnosti. Vetracie klapky sú uzavreté, čím sa zabraňuje tepelným stratám z miestnosti. Počas zamračeného dňa ostávajú vetracie klapky na miestnosti uzatvorené, čím sa zabraňuje prúdeniu vzduchu do Trombeho steny a tepelným stratám z miestnosti. Počas horúcich letných dní sa vetracia klapka vo vrchnej časti akumulačnej steny zatvorí a otvorí sa vetracia klapka do exteriéru vo vrchnej časti presklenia, ktorá odvádza prehriaty vzduch von (na jeho miesto prúdi do miestnosti chladný vzduch otvorom v severnej stene), Trombeho stena ochladzuje a zároveň prevetráva interiér. Objekt s Trombeho stenou sa v lete nielen neprehrieva, ale je aj jednoduchým spôsobom klimatizovaný.

Viac v krátkom náučnom videu z modulu BS2: Obnoviteľné zdroje energie