Ingrees

Novinky

Video: Blower door test

Blower door test sa využíva na zistenie vzduchotesnosti budovy, prevažne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch. Odhaľuje miesta v dome, kde uniká alebo vniká vzduch, čím zisťuje jeho energetickú stratovosť. Viac v krátkom náučnom videu z modulu LQ3: Kontrola kvality vo výstavbe