Ingrees

Novinky

Databáza ingREeS bude referenciou pre vyškolených odborníkov a trénerov

10. novembra 2015 sa v Bratislave stretli slovenskí a českí partneri projektu, aby spolu prerokovali ciele, možnosti a základné technické požiadavky databázy profesionálnych trénerov a odborníkov preškolených v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie v budovách, pripravovanej v rámci projektu ingREeS.

Hlavným účelom a prínosom webovej databázy ingREeS bude sprístupnenie informácií a poskytnutie referencií o kvalifikovaných odborníkoch – inžinieroch, architektoch a odborníkoch vykonávajúcich činnosti stavbyvedúceho, stavebný dozor a energetickú certifikáciu. Zamestnávatelia, firmy, štátne a verejné orgány  a odborná i laická verejnosť si budú môcť takto veľmi rýchlo a ľahko vyhľadať top slovenských odborníkov preškolených v oblasti energetickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov.

Databáza slovenským odborníkom v stavebníctve umožní zviditeľniť sa a preukázať svoju odbornosť, kvalifikáciu, ako aj záujem a účasť na kontinuálnom vzdelávaní. Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) plánuje prepojiť ingREeS databázu s novým Informačným systémom SKSI a zaradiť školenia aj do celoživotného vzdelávania  členov SKSI.

Svoj predbežný záujem o absolvovanie pripravovaných školení a/alebo tréningu trénerov môžete potvrdiť vyplnením krátkeho formulára na našej webovej stránke www.ingrees.eu:
Formulár pre záujemcov o vzdelanie
Formulár pre budúcich školiteľov
Formulár pre expertov projektu.

Na novembrovom stretnutí predstavil Ján Fukas (SKSI) nový Informačný systém a portál SKSI, združujúci odbornosti v stavebníctve na Slovensku – autorizovaných inžinierov, odborne spôsobilé osoby vykonávajúce energetickú certifikáciu budov a činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor, vrátane členov SKSI. Partneri projektu pod vedením SEVEn, lídra pracovného balíka projektu pre databázu, následne rozobrali možnosti a predstavu týkajúcu sa rozsahu, architektúry, bezpečnosti a správy databázy ingREeS.

Radi privítame aj vaše námety a návrhy k obsahu databázy, ktoré nám môžete zaslať do konca novembra na e-mailovú adresu ingrees@sksi.sk.