Ingrees

Novinky

Školenie ingREeS: praktická príprava vo Viedni

V rámci projektu ingREeS, ktorý je  zameraný na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pripravila SKSI v  dňoch 9. –10. novembra 2017 praktickú prípravu vo Viedni. Počas dvoch dní mali účastníci možnosť vidieť niekoľko budov, ktoré sú zaujímavé z pohľadu energetickej hospodárnosti a majú takmer nulovú potrebu energie.

Dni pasívnych domov boli príležitosťou dozvedieť sa o skúsenostiach s bývaním v pasívnom dome priamo od majiteľov bytov, architektov a zástupcov stavebných firiem.

Energeticky pasívne domy môžeme zjednodušene charakterizovať ako domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém a väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia a z okolia. Energetická náročnosť pasívneho domu je o 90% nižšia v porovnaní s konvenčnou stavbou.