Ingrees

Novinky

Stretnutie Trénerov projektu ingREeS

Vo štvrtok 15. 9. 2016 sa v budove Nadácie pre rozvoj architektúry a staviteľstva ABF na Václavskom námestí v Prahe konal iniciačný meeting WP4 projektu ingREeS Training of Trainers (TOT). Za českú národnú časť sa zúčastnili garanti piatich vzdelávacích a školiacich programov pre strednú a vyššiu úroveň stavebných odborníkov v oblasti energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie budov, kľúčoví lektori pre realizáciu školenia v spádovej oblasti Praha (nasledovať bude spádová oblasť Vysoké Mýto a spádová oblasť Ostrava) a predstavitelia realizačného tímu projektu ingREes.

Garantami piatich vzdelávacích a školiacich programov národného českého partnerstva boli menovaní títo odborníci:

program „Architect/Planner“ – prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

program „Site Manager“ – Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

program „Assessors of the Achieved Energy Efficiency/Energy specialist“ – Ing. Bohuslav Málek, CSc.

program „Technical Supervisor of the Client” – doc. Ing. Dana Měšťanová, PhD.

program „Sustainability Counsellor“ – doc. Ing. Iveta Skotnicová, PhD.

Ťažiskom tohto stretnutia bolo: 1. predstavenie projektu ingREes (technické záležitosti), 2. predmetná časť projektu ingREes (zámery, témy a rozsah), 3. pedagogická časť školenia (formát výuky a jednotlivé moduly) a koordinácia pri výbere budúcich lektorov a ich oslovenie.

Ďalej potom príprava nadväzujúcich iniciačných meetingov WP4 TOT projektu ingREes v spádovej oblasti Vysoké Mýto a v spádovej oblasti Ostrava.

Následne stratégia stretnutia garantov vzdelávacích a školiacich programov s autormi jednotlivých modulov v Bratislave a vo Viedni, respektíve v Grazi, stratégia proofreadingu jednotlivých modulov v originálnom znení (angličtina, nemčina, slovenčina) a stratégia prekladu – principiálne lokalizácia textu modulov do českého prostredia.

 

Najbližšie udalosti

  • Žiadne udalosti