Ingrees

Novinky

Stretnutie ingREeS vo Viedni

Dňa 12. 10. 2016 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie PSC partnerov v rámci projektu ingREeS.

Partneri prerokovali otázky spojené s aktuálnou situáciou týkajúcou sa riadenia modulov. Taktiež sa dohodli na spoločnom postupe pri plánovaní nadchádzajúceho Školenia trénerov, ktoré sa uskutoční v Bratislave dňa 25. 10. 2016 a následne bude pokračovať ďalším školením, ktoré prebehne 29. – 30. 11. 2016, taktiež v Bratislave.