Ingrees

Novinky

Mladý Tvorca 2017

26. -28. 4. 2017 sa v Agrokomplexe Nitra konal 25. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl pod záštitou predsedu vlády. Cieľom výstavy bolo podporiť systém odborného a súčasne sa rozvíjajúceho duálneho vzdelávania a zároveň prehĺbiť spoluprácu škôl so zamestnávateľmi a profesijnými združeniami. Podujatie má nasmerovať študentov, aby sa profilovali v odboroch, ktoré sú žiadané trhom práce a zvýšili tak svoju uplatniteľnosť v povolaniach s rozsiahlymi odbornými i podnikateľskými perspektívami do budúcnosti. Na výstave bola udelená aj cena predsedu SKSI vybranej strednej odbornej škole za dlhodobý prínos v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov.