Ingrees

Novinky

Coneco Racioenergia 2016

Dňa 7. apríla 2016 sa uskutočnil v priestoroch Incheba Expo Arény veľtrh Coneco/Racioenergia. Prítomní sa zúčastnili európskej konferencie o rozvoji trhu energetickej efektívnosti v Strednej Európe a na workshopoch týkajúcich sa európskeho projektu IngREes. Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej Únie Horizon 2020.

Na programe bolo viacero panelových diskusií, praktické ukážky školenia na stavbách a názorné počítačové simulácie budov. Hlavnou témou bola otázka „zeleného“ rastu v stavebníctve a možnosť rozvoja nášho trhu v tejto oblasti. Konferencia taktiež poskytla fórum pre diskusiu o ďalšom vzdelávaní, predstavila projekty StavEdu, ingREes, CrossCraft a Intelligent Energy Europe.

V poobedňajších hodinách dostali stavbyvedúci ďalšie informácie ohľadom vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti budov. Spolu-hostiteľmi konferencie, taktiež aj prítomní boli: Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD., predseda SKSI a prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU.