Ingrees

Novinky

Školenie ingREeS: energetická certifikácia budov

V dňoch 11. a 12. novembra sa uskutočnilo školenie v rámci vzdelávacieho programu Hodnotiteľ udržateľnosti budov. Toto školenie bolo zamerané na jeden z piatich vzdelávacích programov ingREeS. Obsahom programu boli nasledovné moduly:

  • AM3 – Druhá generácia EPB noriem a NZEB – Ing. Jana Bendžalová, PhD.
  • BS1 – Integrované systémy budov – doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
  • BS2 – Obnoviteľné zdroje energie – doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
  • BS3 – Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania – Ing. Radoslav Ponechal, PhD.
  • CD5 – Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov – doc. Ing. Roman Rabenseifer, PhD.
  • LQ4 – Legislatívne požiadavky – prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

 

Školenie bolo organizované na troch miestach:

RK SKSI Bratislava, Mýtna 29, Bratislava
RK SKSI Košice, Južná trieda 93, Košice (VIDEOPREPOJENIE)
RK SKSI Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina (VIDEOPREPOJENIE)