Ingrees

Ciele projektu

Databáza školiteľov a odborníkov

Jedným z výstupov projektu je databáza školiteľov a certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov na Slovensku a v Českej republike. Títo odborníci mali za úlohu vytvoriť odborný vzdelávací systém, ktorý sa na základe know-how z Rakúska premietol v obsahovej štruktúre 16stich vzdelávacích modulov a v doplňujúcich vzdelávacích aktivitách, ktorými boli rôzne odborné exkurzie a špecializované prednášky na vybrané témy. Týmto spôsobom sa na Slovensku aj v Českej republike vytvorila databáza školiteľov, ktorá v sebe zahŕňa autorov vzdelávacích modulov, prednášateľov ako aj ďalších odborníkov v relevantných oblastiach. Odborníci prešli individuálnym a spoločným preškolením tak, aby bola zabezpečená kontinuita a ciele projektu.

Cieľom týchto školení školiteľov bolo hlavne:

  • zoznámiť profesionálnych odborníkov zo Slovenska a Českej republiky so vzdelávacími moduly a autorskými prístupmi k problematike modulov;
  • diskutovať a vytvoriť pedagogický koncept prístupov vzdelávacích modulov;
  • priama interakcia medzi skupinou školiteľov a profesionálov na jednej strane a na druhej strane autorov školiacich modulov o cieľoch a obsahu jednotlivých prednášok a školení;

 

Slovenská republika: zoznam školiteľov

 

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

hlavný koordinátor projektu

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.

odborný garant projektu


Program: Architekt | Projektant

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

odborný garant programu

Ing. Radoslav Ponechal, PhD.

odborný garant modulu BS3

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.

odborný garant modulu BS4

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

odborný garant modulu CD2

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

odborný garant modulu CD4

doc. Dr. techn. Ing. Arch. Roman Rabenseifer

odborný garant modulu CD5

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

odborný garant modulu LQ1

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

odborný garant modulu LQ4


Program: Stavbyvedúci

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

odborný garant programu

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

odborný garant modulu CD4

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

odborný garant modulu LQ1

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

odborný garant modulu LQ2

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

odborný garant modulu LQ3

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

odborný garant modulu LQ4


Program: Stavebný dozor

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.

odborný garant programu

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

odborný garant modulu CD4

Ing. Tomáš Funtík, PhD.

odborný garant modulu LQ1

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.

odborný garant modulu LQ2

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

odborný garant modulu LQ3

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

odborný garant modulu LQ4


Program: Energetická certifikácia budov

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.

odborný garant programu

Ing. Jana Bendžalová, PhD.

odborný garant modulu AM3

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.

odborný garant modulu BS1

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

odborný garant modulu BS2

Ing. Radoslav Ponechal, PhD.

odborný garant modulu BS3

doc. Dr. techn. Ing. Arch. Roman Rabenseifer

odborný garant modulu CD5

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

odborný garant modulu LQ4


Program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

odborný garant programu

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

odborný garant modulu AM1

doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

odborný garant modulu AM2

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

odborný garant modulu BS2

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.

odborný garant modulu CD3

Ing. Ladislav Piršel, PhD.

odborný garant modulu CD4

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

odborný garant modulu LQ3

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

odborný garant modulu LQ4

 

Ďalší odborní prednášatelia:

prof. Dipl. Ing. arch. Stanislaus Dukát
doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.
Ing. Sylvia Szalayová, PhD.
Ing. Josef Los, PhD.
Ing. Richard Slávik

Zoznam školiteľov za Českú republiku nájdete tu: Česká republika: zoznam školiteľov.