Ingrees

Ciele projektu

Databáza školiteľov a odborníkov

Jedným z plánovaných výstupov projektu bude databáza školiteľov a top certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov na Slovensku a v Českej republike, ktorá bude dostupná pre zákazníkov a dodávateľov prác a služieb v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Databáza bude plniť nielen evidenčnú funkciu, ale stane sa aj referenčným nástrojom pre hodnotenie a porovnávanie kvalifikácií stavebných expertov.