Ingrees

Ciele projektu

Motivačné opatrenia

Partneri projektu vypracovali návrh na zavedenie podporných opatrení – finančných a regulačných nástrojov – pre zamestnávateľov a malé a stredné podniky s cieľom sprístupniť ďalšie vzdelávanie odborníkom v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Navrhnuté opatrenia by mali súčasne presvedčiť zamestnávateľov a malé a stredné podniky v stavebnom sektore, o dôležitosti a návratnosti investícií vynaložených do systematického ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov, odborníkov v stavebníctve.