Ingrees

Ciele projektu

Pilotná realizácia vzdelávacích programov

Projekt vytvorí komplexné podmienky, technické, organizačné i finančné, na školenie a rekvalifikáciu 400 slovenských a 300 českých odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov v budovách. Víziou partnerov je v rámci projektu ingREeS vybudovať udržateľný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie, ktorý bude aj po skončení projektu naďalej prispievať k rozvoju vedomostí a schopností mnohých ďalších odborníkov stavebného sektora.