Ingrees

Novinky

WP4 TOT v Praze

Ve středu 15. února 2017 se v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí za účasti všech českých garantů vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie budov, zástupců subdodavatelů služeb ve spádových oblastech Praha, Vysoké Mýto a Ostrava, klíčových lektorů pro realizaci školení a představitelů realizačního týmu projektu ingREeS z České i Slovenské republiky uskutečnilo závěrečné Školení školitelů WP4 projektu ingREeS českého národního partnerství.

Hlavní agendou toho mítinku bylo zejména koordinace tvorby struktury dvoudenního školení, – časové dotace, – personální dotace, problematika angažmá garantů coby lektorů, nastavení formátu samostudia, nastavení formátu a struktury zpětnovazebního dotazníku (sjednocení se slovenskou verzí), nastavení formátu a struktury závěrečného testu (sjednocení se slovenskou verzí), tvorba podoby a obsahu Osvědčení o absolutoriu (sjednocení se slovenskou verzí), řešení problematiky akreditace vzdělávacích kurzů projektu ingREeS Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, řešení autorita Osvědčení o absolutoriu, kdy vystavitelem bude SKSI, coby koordinátor projektu / příjemce grantu versus SPS a SEVEn7, coby národní partner, ke všem bodům proběhla rozsáhlá diskuze.