Ingrees

Novinky

Čo je finálnou úlohou programu ingREeS?

Hlavnou úlohou medzinárodného projektu ingREeS je vyškoliť 300 odborníkov v ČR a 400 odborníkov na Slovensku. Po odbornej stránke je snahou zabezpečiť kvalitný a moderný vzdelávací proces tak,  aby dokázal produkovať ľudí schopných aktívne uplatniť získané vedomosti a zručnosti zodpovedajúce európskym štandardom.

Výstupom projektu je databáza top certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov, ktorá splní nielen evidenčnú funkciu, ale je aj referenčným nástrojom. Preškolení slovenskí a českí odborníci sa tak môžu zviditeľniť a preukázať svoju odbornosť, kvalifikáciu, ako aj záujem o kontinuálne vzdelávanie a profesijný rast. Zamestnávatelia, firmy, štátne a verejné orgány a odborná i laická verejnosť si môžu pomocou ingREeS databázy veľmi rýchlo a ľahko vyhľadať top odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov v budovách na Slovensku a v Česku.