Ingrees

Knihovna

Konferencia Coneco-Racioenergia 2017

Súčasťou stavebného veľtrhu CONECO-Racioenergia 2017 bol aj projekt ingREeS s Malou konferenciou, pod názvom Navrhovanie a realizácia budov v kontexte nových požiadaviek EÚ. V priebehu konferencie boli účastníkom podané bližšie informácie o projekte, konferenciu otvoril svojim príhovorom predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, pán dipl. prof. Vladimír Benko, PhD. Náväzné informácie[…]

Stavebný veľtrh Coneco-Racioenergia 2017

Súčasťou sprievodného programu stavebného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2017 bol ingREeS Workshop – vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách.

Deliverable 2.4: Workshop for validating ULOs

31