Ingrees

Novinky

Video: Numerické metódy

V numerických metódach sa obalové konštrukcie budovy modelujú ako určité množstvo diskrétnych uzlov s príslušnou tepelnou kapacitou a tepelným odporom.

Viac v krátkom náučnom videu z modulu BS3: Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania