Ingrees

Novinky

Ako v skratke prebieha vzdelávanie v rámci projektu ingREeS?

Vzdelávací systém v rámci projektu ingREeS predstavuje hybridnú formu vzdelávania, ktorá pozostáva z troch častí:

  • účasť na prednáškach (osobne, alebo formou videoprenosu),
  • samoštúdium prostredníctvom e-learningového systému, ktorý sa dá nájsť na samostatnom portáli, (doplniť správny portál) ukončené osvedčením,
  • záverečná skúška v školiacej miestnosti v SKSI Bratislave alebo v jednotlivých regionálnych kanceláriách ukončená certifikátom.

viac na :

http://www.svn.cz/assets/files/seminare_a_konference/2018/leden/05%20-%20BIM%20-%20Tomas%20Funtik.pdf