Ingrees

Novinky

Ako prebieha vzdelávanie na Slovensku?

Vzdelávací systém v rámci projektu ingREeS predstavuje hybridnú formu vzdelávania, ktorá pozostáva z troch častí:

  • účasť na prednáškach (osobne, alebo formou videoprenosu),
  • samoštúdium prostredníctvom e-learningového systému, ktorý sa dá nájsť na samostatnom portáli, (https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees alebo https://database-ingrees.eu/sk) ukončené osvedčením,
  • záverečná skúška v školiacej miestnosti v SKSI Bratislave alebo v jednotlivých regionálnych kanceláriách ukončená certifikátom.

viac o vzdelávaní sa dozviete tu: prezentácia systému vzdelávania