Ingrees

Zájemce o vzdělání

Zvyšte si svou kvalifikaci – absolvujte školení připravované v rámci projektu ingREeS

Jedním z hlavních cílů projektu ingREeS je připravit školení a vyškolit 700 odborníků v stavebnictví v 5 tréninkových programech na Slovensku a v Čechách v oblasti energetické hospodárnosti budov, energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách, a to v profesích (autorizovaný) inženýr, architekt, osoby pro činnost stavbyvedoucí, stavební dozor a energetická certifikace budov, jako i jiných profesích.

Školení připravují experti z Rakouska, Slovenska a Česka v souladu s aktuálními požadavky v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách. Vzdělávací programy přispějí k Vašemu profesionálnímu rozvoji a zvýšení Vaše odborné kvalifikace.

Školení bez vstupních poplatků budou hrazené z finančních prostředků projektu, získaných z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Jako úspěšní absolventi školení získáte certifikát o absolvovaní školení a budete zařazeni do veřejně přístupné databáze. Školení budou zařazené také do projektu celoživotního vzdělávání SKSI. Díky školením si obohatíte své odborné vědomosti, o které se budete moci podělit s dalšími odborníky
a kolegy.

Váš předběžný zájem o připravované školení stačí potvrdit vyplněním následujícího formuláře a poté Vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.

ikona-form-01

Prihlasovací formulár – Záujemca o vzdelanie

*povinné pole

Titul před jménem

Křestní jméno*

Příjmení *

Titul za jménem

Eailová adresa *

Vaše telefonní číslo *

Další informace o Vás

Země Vašeho pobytu *
 Slovensko Česko

JSte členem České Slovenske komory stavebních inženýrů? *
 Ano Ne

Potvrzuji předběžný zájem o připravované školení *
 Ano

Opište kód z obrázku *

captcha