Ingrees

Trainee

Zvýšte si svoju kvalifikáciu – absolvujte školenia pripravované v rámci projektu ingREeS

Jedným z hlavných cieľov projektu ingREeS je pripraviť školenia a vyškoliť 700 odborníkov v stavebníctve v 5 tréningových programoch na Slovensku a v Čechách v oblasti energetickej hospodárnosti budov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách, a to v profesiách (autorizovaný) inžinier, architekt, osoby pre činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor a  energetická certifikácia budov, ako aj iných profesiách.

Školenia pripravujú experti z Rakúska, Slovenska a Česka v súlade s aktuálnymi požiadavkami v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Vzdelávacie programy prispejú k Vášmu profesionálnemu rozvoju a zvýšeniu Vašej odbornej kvalifikácie.

Školenia bez vstupných poplatkov budú hradené z finančných prostriedkov projektu, získaných z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Ako úspešní absolventi školení získate certifikát o absolvovaní školenia a budete zaradení do verejne prístupnej databázy. Školenia budú zaradené aj do projektu celoživotného vzdelávania SKSI. Vďaka školeniam si obohatíte svoje odborné vedomosti, o ktoré sa budete môcť podeliť s ďalšími odborníkmi a kolegami.

Váš predbežný záujem o pripravované školenia stačí potvrdiť vyplnením nasledujúceho formuláru a následne Vás skontaktujeme s ďalšími informáciami.

ikona-form-01

Prihlasovací formulár – Záujemca o vzdelanie

*povinné pole

Titul pred menom

Krstné meno *

Priezvisko *

Titul za menom

Emailová adresa *

Váše telefónne číslo *

Ďalšie informácie o Vás

Krajina Vášho pobytu *
 Slovensko Česko

Ste členom Slovenskej komory stavebných inžinierov? *
 Áno Nie

Potvrdzujem záujem o e-learningové vzdelávanie v programe: *
 Program: Architekt / Projektant
 Program: Stavbyvedúci
 Program: Stavebný dozor
 Program: Energetická certifikácia budov
 Program: Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Opíšte kód z obrázka *

captcha