Ingrees

Podujatia

Konferencia ingREeS 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozýva na odbornú konferenciu s názvom „Konferencia ingREeS 2018“, ktorá sa bude konať:

dňa 08. februára 2018, v Hoteli Tatra v Bratislave, Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava.

Projekt ingREeS bol pripravený v medzinárodnom prostredí troch krajín Rakúska, Českej republiky a Slovenskej republiky. Jeho cieľom bola príprava odborníkov z oblasti stavebníctva na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Hlavným cieľom konferencie ingREeS 2018 bude celkové zhrnutie projektu, poďakovanie účastníkom školení, upriamenie ich pozornosti na nové možnosti v oblasti stavebníctva a na konkrétne riešenia z pohľadu energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Konferencia bude určená pre partnerov projektu, zamestnancov štátnej správy, verejnej správy, účastníkov projektu a ostatných odborníkov vo sfére stavebníctva.

O odborný program konferencie sa postarajú svojimi prezentáciami k vybraným témam fundovaní zástupcovia ministerstva, predstavitelia našej profesijnej stavovskej organizácie a ostatní prizvaní odborníci.

mapa - Hotel tatra

 

Program konferencie: