Ingrees

Podujatia

Anotácie a prednášky z konferencie ingREeS 2018

Program Konferencia ingREeS 2018, Bratislava 8.2.2018, Hotel Tatra
Blok 1 Vyhodnotenie projektu ingREeS
10:15 – 10:30 Využitie projektu na napĺňanie cieľov energetickej hospodárnosti budov

Ing. Alena Ohradzanská – riaditeľka odboru stavebníctva MDV SR

01 – Ohradzanská_SKSI_ingREeS

10:30-10:45 Čo projekt ingREeS priniesol? Potenciál rozvoja do budúcnosti.

prof. Dipl.- Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. – predseda SKSI

Prezentácia – Benko [ingrees]
10:45-11:00 Vývoj potrieb pracovných síl v stavebníctve na Slovensku

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

03 – prezentácia konf.Ingrees P.Kovacik
11:00-11:15 Význam zvýšenia si kvalifikácie prostredníctvom ďalšieho vzdelávania v súvislosti s projektom ingREeS – JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková – riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)
04 – prezentácia IngREeS Zuzana Štrbíková
11:15-11:30 Výsledky projektu ingREeS – Ing. Tomáš Funtík, PhD. – národný koordinátor a projektový manažér
05 – ingREeS 2_2018 KONFERENCIA
11:30-11:45 Výsledky projektu ingREes v Českej rebublike – PhDr. Tomáš Majtner – národný koordinátor a projektový manažér
11:45-12:00 Energeticky úsporná výstavba v Rakúsku – Dipl.-Ing. Roman Grünner –  Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Rakúsko
08 – 2018_02_08 Energeticky usporna architektura v Rakusku
12:00 – 13:00 Obed
Blok 2 Čo priniesla prax?
13:00-13:30 Aplikácia integrovaného navrhovania energeticky efektívnych budov úrovne výstavby A1/A0-Ing. Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín,
člen inštitútu pre pasívne energetické domy, Slovensko
09 – Lesinsky-IngRes2018-iD-EEB-Petrzalske Dvory_Rev2
13.30-14:00  Ako dlho budeme držať krok s energetickou neefektivitou? Ing. Marián Medek – EN-MAR s.r.o.
10-AKO DLHO BUDEME DRŽAŤ KROK S ENERGETICKOU NEEFEKTIVITOU2
14:00-14:30 Moderné trendy prípravy tepla pre rodinné domy. Hodnota za peniaze. Radovan Illith- špecialista pre rozvojové štúdie SPP – distribúcia, a.s.
11- ingREeS_2018_Supermoderné_trendy_spp