Ingrees

Podujatia

Připravenost stavebnictví na budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Jaká je připravenost stavebnictví na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) v České republice a v Evropě? Odpověď na tuto otázku přinesla mezinárodní konference, která se uskutečnila 24. ledna 2018 v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze. Konference se zúčastnili kromě českých odborníků a zástupců státní správy také odborníci z Rakouska, Slovenska, Bulharska a Rumunska.

Nově postavené veřejné budovy musí od 1. ledna 2018 splňovat standard budov s téměř nulovou spotřebou energie. Stejnou podmínku musí od začátku ledna splňovat také všechny ostatní nově postavené budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2. Začátkem roku 2021 bude ve všech členských státech EU platit povinnost stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Zvyšování počtu nZEB a jejich podílu ve stavebním fondu má za cíl snižovat energetickou náročnost budov a zároveň snižovat negativní vliv budov na životní prostředí.

Konferenci s názvem Připravenost stavebnictví na nZEB zahájil svým vystoupením zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Vozka, který představil dotační programy a možnosti podpory energetické účinnosti dostupné v České republice. Konference se konala v rámci mezinárodního projektu Horizon 2020 ingREeS, jehož shrnutí a výsledky prezentoval František Doktor ze slovenské společnosti ViaEuropa, která je jedním z partnerů projektu.

Následovala vystoupení dvou odborníků z rakouských univerzit ve Vídni a Grazu. Nejprve paní Doris Österreicher z  Universität für Bodenkultur Wien ukázala celou řadu příkladů rekonstrukcí energeticky náročných budov, mezi kterými bylo i mnoho historických objektů, u kterých se podařilo docílit výrazných úspor roční spotřeby energie v řádu desítek procent. Pan profesor Peter Maydl z Technické univerzity v Grazu hovořil o tzv. „zelených stavebních produktech“, jejich rozvoji v souvislosti s novou evropskou legislativou a jejich významném vlivu ve snižování negativních dopadů na životní prostředí ve srovnání s tradičními stavebními produkty.

Zástupce Slovenské komory stavebných inženierov (SKSI), která je koordinátorem projektu ingREeS, pan Tomáš Funtík prezentoval průběh a výsledky odborného školení na Slovensku v rámci projektu a přidal také přednášku o Building Information Modeling (BIM). BIM je moderní způsob projektování založený na tvorbě virtuálního 3D modelu budovy, kterým lze předejít celé řadě problémů při výstavbě. Tento virtuální 3D model lze následně použít při správě a užívání budovy.

Dopolední program uzavřela vystoupení organizátorů pražské konference ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a ze společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center. Národní koordinátor projektu ingREeS Tomáš Majtner z SPS hovořil o vzdělávacích programech v oblasti nZEB a kurzech, které se v rámci projektu uskutečnily v Praze, Vysokém Mýtě a Ostravě. Jiří Karásek ze společnosti SEVEn prezentoval databázi sloužící pro přihlašování účastníků na odborná školení, k ukládání a sdílení výukových materiálů a k online testování účastníků školení.

Druhou část konference zahájil předseda Nadace ABF Jan Fibiger, který nejprve krátce představil aktivity Nadace a následně akcentoval program Stavebnictví 4.0 a jeho význam pro budoucí vývoj stavebnictví včetně nutnosti využití inovačních technologií.

Přístup k budovám s téměř nulovou spotřebou energie v Bulharsku prezentoval koordinátor mezinárodního projektu Train-to-NZEB Dragomir Tzanev ze společnosti EnEffect. Rumunská školicí centra v Bukurešti a Brašově, ve kterých probíhají školení zaměřená na nZEB, představila paní Narcisa Danila z Business Development Group.

Závěrečná část konference obsahovala informace o dalších mezinárodních projektech pro posílení regionální spolupráce na rozvoji vzdělávání v oblasti nZEB. František Doktor prezentoval projekt NET-UBIEP, který je zaměřený na zvyšování dovedností ve využívání BIM. Pan Ronald Setznagel z rakouské společnosti 17&4, klimaaktiv – Bildung, seznámil účastníky konference s projektem NEWCOM, jehož cílem je zvyšovat praktické dovednosti pracovníků ve stavebnictví. Podobný projekt se již realizuje i v ČR. Jedná se o projekt Train-to-NZEB a o praktickém vzdělávání v rámci projektu hovořil Jiří Karásek. Konferenci svým vystoupení zakončila Natálie Anisimova rovněž ze společnosti SEVEn, která představila projekt Fit-to-NZEB. Výsledkem tohoto projektu je vytvoření vzdělávacích programů zaměřených na renovace stávajících budov, neboť v této oblasti se skrývá významný potenciál úspor energie.

Účastníci konference si po skončení oficiálního programu měli možnost prohlédnout vybavení školicího centra, které v budově Nadace ABF vzniklo v rámci projektu Train-to-NZEB. Vystaveny zde byly mimo jiné různé druhy tepelných izolací, termokamery, zařízení na měření vzduchotěsnosti a především čtyři unikátní modely stavebních konstrukcí budov realizovaných ve vysokém energetickém standardu.