Ingrees

Novinky

WP4 TOT v Bratislave

Ve dnech 29. 11. a 30. 11. 2016 se na půdě Stavební fakulty Slovenské technické Univerzity v Bratislavě uskutečnilo společné Školení školitelů WP4 projektu ingREeS. Za účasti všech českých a slovenských garantů vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie budov, všech českých, rakouských a slovenských autorů výukových modulů, všech českých a slovenských expertů spolupracujících na překladech a lokalizaci originálního znění výukových modulů, klíčových pedagogických pracovníků – lektorů a představitelů realizačního týmu projektu ingREeS proběhlo seznámení garantů modulů se záměry autorů modulů projektu ingREeS, byl navázán vzájemný kolegiální kontakt, byla vedena diskuze o pedagogickém konceptu vzdělávacích modulů, došlo k poskytnutí možnosti přímé interakce mezi lektory a autory modulů o cílech a náplni vzdělávání, autoři modulů poskytli zpětnou vazbu o zpracování modulů, rozeběhla se diskuze nad přípravou lokalizace modulů v národních jazycích.

Jádrem tohoto dvoudenního mítinku Školení školitelů WP4 Training of Trainers však byla rozsáhlá a vyčerpávající prezentace finálních verzí jednotlivých výukových modulů osobně jejich autory, čímž byly přeneseny jejich teze a podrobně vysvětleny jejich záměry směrem k národním garantům, kteří je mohou dále reprezentovat v českém a slovenském specifickém prostředí a být konzultanty obsahu výukových modulů jak pro jednotlivé lektory, tak pro účastníky školení samotné.