Ingrees

Novinky

V Česku vzniklo Národní centrum energetických úspor

Hlavným poslaním Národného centra energetických úspor (NCEÚ) bude poskytovať komplexné poradenstvo týkajúce sa energetických úspor a napomáhať tak pri plnení cieľov Českej republiky v tejto oblasti.

NCEÚ ako neziskovú organizáciu založili 6. októbra tohto roku  Svazu měst a obcí ČR, Hospodářská komora ČR a energetická spoločnosť ČEZ.

„NCEÚ je od tohoto okamžiku připraveno radit krajům, obcím i firmám s realizací energeticky úsporných opatření tak, aby se dokázaly vypořádat s administrativou spojenou s dotacemi, ale také aby zvolily taková řešení, která jim přinesou nejvyšší konečný efekt z pohledu úspory energie a vynaložených prostředků,“ informoval Jakub Vít, predseda Správnej rady NCEÚ.09

Úlohou NCEÚ bude spolupracovať s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy pri nastavovaní legislatívneho prostredia a funkčnej dotačnej politike.

Zdroj: Tlačová správa NCEÚ zo dňa 6.10.2015