Ingrees

Novinky

2. ročník BIM konferencia Slovensko – Building Information Modeling (BIM) – teória verzus prax

Základné informácie

2. ročník BIM konferencia Slovensko

 

Building Information Modeling (BIM) – teória verzus prax

 

Termín konania: 20. október 2016

Miesto konania: kongresová sála SLSP, Tomášiková 48, Bratislava

 

 

ORGANIZÁTORI

          

 

ODBORNÍ GARANTI

                

 

Konferencia sa koná pod záštitou

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

 

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu budovy – (z anglického výrazu Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy.
CIELE KONFERENCIE

• medzinárodná výmena skúseností,
• širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,
• zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,
• upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby v technológii BIM,
• vytvorenie priestoru na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

 

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérom stavebných a obchodných firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility manažérom a prevádzkovateľom budov.

Viac informácií nájdete na:

http://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie-es/bim/20161                                         

 

GENERÁLNI PARTNERI

 

 

HLAVNÍ PARTNERI

 

 
 

PARTNERI