Ingrees

Novinky

CONECO 2017 – Expozícia SKSI „INŽINIERSKY DOM“

Súčasťou stavebného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2017 bola aj expozícia Slovenskej komory stavebných inžinierov s názvom „INŽINIERSKY DOM“, ktorá bola oslavou a symbolom našej stavovskej hrdosti. Počas všetkých štyroch dní veľtrhu CONECO (22.3. – 25.3.) ste mali možnosť diskutovať na rozličné témy so zástupcami odborných sekcií (OS) SKSI ako sú pozemné stavby a architektúra, statika stavieb, či dopravné alebo vodohospodárske stavby.
Súčasťou nášho programu bol aj experiment „Zachráň vajce betónom“, ktorého cieľom bolo v rámci zadaných pravidiel vytvoriť taký betónový rámik, ktorý dokázal ochrániť vajíčko pred padajúcim závažím čo najdlhšie.
Všetkým za prejavený záujem ďakujeme a tešíme sa na Vás opäť o rok!