Ingrees

ingREeS v médiách

Eurostav: Aktuality – Konferencia ingREeS 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov usporadúva pri príležitosti oficiálneho ukončenia európskeho vzdelávacieho a školiaceho projektu ingREeS odbornú konferenciu s názvom ingREeS 2018.

Konferencia sa bude konať dňa 8. februára 2018 v Hoteli TATRA v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Účastníkom program ponúkne zhrnutie úspešnosti projektu IngREeS a širší pohľad na nové výrobky a materiály v oblasti stavebníctva ako aj na konkrétne riešenia z pohľadu energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie v budovách.
O odborný program konferencie sa postarajú svojimi prezentáciami k vybraným témam fundovaní zástupcovia ministerstva, predstavitelia našej profesijnej stavovskej organizácie a ostatní prizvaní odborníci.

Program konferencie a možnosť prihlásiť sa nájdete na

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/aktuality-vydavatelstvo/konferencia-ingrees-2018