Ingrees

ingREeS v médiách

Newsletter SKSI: 01/2018

V januárovom vydaní newslettra sú uverejnené informácie pre účastníkov školenia v programe stavbyvedúci a stavebný dozor, ktoré sa uskutoční v dňoch 31. januára a 1.februára 2018.

Okrem toho sa dočítate o pripravovanej záverečnej konferencii ingREeS. Program spoločne s možnosťou prihlásiť sa na konferenciu nájdete na

http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/2018/01-2018_NEWSLETTER_1.pdf