Ingrees

Novinky

„Training of Trainers projektu ingREeS, „KICK-off Meeting“

V utorok 25. 10. 2016 sa v budove Stavebnej fakulty, STU Bratislava uskutoční „KICK-off Meeting“ stretnutia trénerov „Training of Trainers (TOT)“.

Stretnutia sa zúčastnia všetci partneri projektu IngREes (SKSI, SPS, ZSPS, Stu SvF, BOK, SEVEN, TU Graz, VIAEUROPA).

Cieľom stretnutia bude predstavenie projektu trénerom, jeho ciele, obsah a rozsah. Súčasne budú predstavení garanti modulov a moduloví experti. Následne bude počas dňa prebiehať tréning trénerov, v rámci ktorého bude definovaná koordinácia spolupráce, didaktické metódy použité pre školiaci program a úzko špecifikovaný obsah modulov. V rámci TOT bude upresnený aj časový rozvrh ďalších stretnutí garantov, expertov a trénerov tých-ktorých modulov.

Tešíme sa na stretnutie a veríme, že tento „KICK-off meeting“ bude aspoň tak podnetný, ako boli všetky predchádzajúce.