Ingrees

ingREeS v médiách

Newsletter SKSI: 10/2017

V priestoroch Slovenskej komory stavebných inžinierov v Bratislave sa už od apríla 2017 uskutočňujú v rámci Európskeho projektu ingREeS pravidelné školenia. Zámerom projektu je príprava odborníkov z oblasti stavebníctva na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Školenia pokračovali októbrovými termínmi pre projektantov, posudzovateľov energetickej hospodárnosti budov a praktickými príkladmi z energeticky efektívnych domov a bytov.

Školenia budú pokračovať termínmi:
8. – 9. 11. 2017 školenia pre projektantov
• 10. 11. 2017 exkurzia Viedeň
• 14. – 15. 11.2017 školenie pre posudzovateľov energetickej hospodárnosti budov
• 29. – 30. 11. 2017 školenia pre konzultantov udržateľnosti

Viac v newslettri SKSI 10/2017 http://www.sksi.sk/buxus/docs//newsletter/2017-10_newsletter_oktober.pdf