Ingrees

Novinky

Komise žádá Česko a 10 členských států provést v plném rozsahu směrnici o energetické účinnosti

Evropská komise požádala jedenáct členských států (Belgii, Bulharsko, Kypr, Českou republiku, Španělsko, Finsko, Maďarsko, Litvu, Lucembursko, Polsko a Portugalsko), aby zajistily plné provedení směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU).

Na základě této směrnice musí členské státy dosáhnout od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 úspor energie. Musí tak učinit pomocí systémů povinného zvyšování energetické účinnosti anebo jiných cílených opatření politiky, jež mají podnítit zvyšování energetické účinnosti v domácnostech, průmyslových budovách a v dopravě.

Uvedená směrnice měla být ve vnitrostátním právu provedena do 5. června 2014. Komise i nadále sleduje provádění směrnice a všechny případné nedostatky bude v budoucnu řešit. Těchto jedenáct členských států má nyní dva měsíce na to, aby své povinnosti splnily. Po jejich uplynutí se Komise může obrátit na Soudní dvůr EU a požádat o uložení penále.

Další informace o směrnici o energetické účinnosti jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ pro energetiku.

Zdroj: Krátená tlačová správa Európskej komisie zo dňa 22.10.2015