Ingrees

Novinky

Vzdelávacie portály v rámci projektu ingREeS

Elektronické vzdelávanie dnes patrí k najmodernejším metódam pri celoplošnom aj individuálnom vzdelávaní. Výhody tejto formy vzdelávania využíva aj projekt ingREeS.

V rámci vytvoreného vzdelávacieho systému k projektu ingREeS je možné navštíviť portály:

http://www.ingrees.eu/ (stránka poskytuje základné informácie o projekte ingREeS, informácie o novinkách a pripravovaných podujatiach v rámci projektu)

https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees (portál poskytuje materiály k samoštúdiu a prístup k testovacím cvičeniam)

 

https://database-ingrees.eu/sk  (poskytuje študijné materiály a slúži na evidenciu školiteľov a účastníkov školení)