Ingrees

Novinky

Betonárske dni 2016

Program tohtoročných BETONÁRSKYCH DNÍ  sa uskutočnil vo štvrtok 20.10. a následne v piatok 21.10. pod záštitou generálnych partnerov Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločností  Amberg Engineering Slovakia s. r. o.,  DOPRAVAPROJEKT  a. s., IN VEST  s. r. o., Skanska SK a. s., Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. a VÁHOSTAV-SK a. s..

Za účasti predsedu SKSI prof. Dipl. -Ing. Dr. Vladimíra Benka, PhD. sa program začal prezentáciou účastníkov konferencie s následným slávnostným otvorením BETONÁRSKYCH DNÍ 2016, odovzdaním pamätných medailí SvF STU a vyhodnotením súťaže diplomových prác.

Konferencie sa s radosťou zúčastnil i projekt ingREeS, ktorý sa na základe programu EÚ Horizon 2020 realizuje v oblasti rozvoja zručností a znalostí pracovníkov na stavbách na Slovensku a Českej republike.