Ingrees

ingREeS v médiách

Eurostav: Bez pozitívnej medializácie stavebníctva to nepôjde…

V deň otvorenia najväčšieho stavebného veľtrhu na Slovensku CONECO A RACIOENERGIA v bratislavskej Inchebe, sa konala v Expo klube odborná konferencia pod názvom Fórum slovenského stavebníctva. Organizátormi konferencie boli Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Konferencia bola tematicky orientovaná na aktuálne problémy a výzvy slovenského stavebníctva, akými sú nedostatok kvalifikovaných odborníkov, ich ďalšie vzdelávanie ako aj na problematiku regionálneho rozvoja a nájomného bývania. Konferencie sa zúčastnili viacerí významní hostia a nechýbal ani štátny tajomník MDV SR Peter Ďurček.

Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, predstavil Projekt ingREeS, ktorý prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. „V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy”, povedal prof. V. Benko.

 

Celý článok je dostupný na:

https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/aktuality-vydavatelstvo/bez-pozitivnej-medializacie-stavebnictva-to-nepojde