Ingrees

Novinky

Kick- off meeting 2016 – Školenie trénerov

Dňa 25.10.2016 sa v priestoroch Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vďaka iniciatíve projektu ingREes uskutočnil Kick- off meeting míting.

Samotný míting sa po registrácii účastníkov začal úvodnou rečou o projekte ingREes prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimírom Benkom, PhD., predsedom SKSI. Následne Ing. Tomáš Funtík, PhD. vysvetlil poslucháčom programový obsah a moduly školenia trénerov v projekte ingREes.

Jadro školenia sa zaoberalo prednáškami prof. Sternovej za oblasť pôsobenia projektanta a architekta a prof. Chmúrneho ako hodnotiteľa energetickej hospodárnosti budov. Tematiku stavbyvedúceho ozrejmil doc. Makýš a v neposlednom rade doc. Juríček riešil tému stavebného dozoru. Jednotlivé prednášky boli vedené osvedčenými odborníkmi v oblasti stavebníctva a architektúry. Poslucháčom sa taktiež dostali informácie z oblasti metódy výučby didaktiky od špecialistu pána Grünnera.

Po vedomosťami nabitom programe sa poslucháči  podujali na individuálny tréning, v ktorom si osvedčili svoje novonadobudnuté vedomosti. Koniec začiatočnej časti školenia trénerov sa uzavrel sumarizáciou samotného stretnutia. Zrealizovaný míting bol prvou časťou školenia trénerov, ktoré bude následne pokračovať 29. – 30. 11. 2016 taktiež v Bratislave.

 

Úvodnú prezentáciu stretnutia o projekte ingREeS v slovenskom jazyku nájdete tu

Úvodná prezentácia stretnutia o projekte ingREeS v anglickom jazyku nájdete tu