Ingrees

ingREeS v médiách

Newsletter SKSI: 12/2017

V decembrovom newslettri SKSI sa dočítate o motivátoroch a oceneniach v rámci projektu ingREeS ako aj o najbližších termínoch školení http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/2017/NEWSLETTER_12-2017-_december.pdf