Ingrees

Novinky

ingREeS „Training of Trainers“ – WP4 – Vysoké Mýto

V utorok 18.10. 2016 sa v budove Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební vo Vysokom Mýtě konal záverečný, z troch plánovaných, iniciačný míting WP4 projektu ingREeS Training of Trainers (TOT). Za českú národnú časť sa zúčastnil garant vzdělávacích a školiacich programov pre strednú a vyššiu úroveň stavebných odborníkov v oblasti energetickej účinnosti a využívania obnovitelných zdrojov energie budou, kľúčoví lektori pre realizáciu školenia v rámci spádovej oblasti Vysoké Mýto, hostia – predstavitelia verejnej správy, zástupcovia stavebných dodávateľov a členovia realizačního tímu projektu ingREeS. Frekventantom tohoto stretnutia boli okrem iného predstavené možnosti Technologického centra – učebne, Hydrotechnické laboratorium, Infocentrum komunikácie R35, Info centra digitálního vzdělávaní, Vzdelávací program Nízkoenergetické a pasivní objekty a ďalšie, ktoré prispejú k realizácii výuky modulov projektu ingREeS v tejto oblasti.

Ťažiskom tohoto stretnutia sa opäť tak, ako aj na iniciačních mítingoch v Prahe a Ostrave, stalo 1. predstavenie projektu ingREeS (technické záležitosti), 2. predmetná časť projektu ingREeS (zámery, témy a rozsah), 3. pedagogické časti školenia (formát výuky a jednotlivé moduly) a koordinácia pri výbere budúcich lektorov a ich oslovenie.

Ďalej potom prezentácia predchádzajúcich iniciačních mítingov WP4 TOT projektov ingREeS v Prahe a Ostrave a plánovaných viac-denných riadnych tréningov trénerov – zoznámenie zámreov autorov modulov s garantmi programov kumulatívne plenárne za českú, slovenskú a rakúsku stranu, ktoré sa uskutoční v Bratislave dňa 25.10., 29. 11. a 30.11. 2016 a z kterých bude vyhotovený audiovizuálny záznam pre ďalšie extenzívne využitie.