Ingrees

Novinky

Konferencia BIM

Dňa 20.10.2016 sa konala BIM konferencia pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavnou témou bolo zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí, upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby v technológii BIM.

Konferencia bola určená pre všetkých účastníkov investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérov stavebných a obchodných firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility manažérom a prevádzkovateľom budov. Cieľom konferencie bolo poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku.

V úvodnom otvorení konferencie sa účastníkom konferencie ako prvý prihovoril predseda SKSI prof. Vladimír Benko, neskôr predseda komory architektov Ing. arch. Imrich PLEIDEL (predseda Slovenskej komory architektov), a tretí Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – prezident ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska).

Účastníkom konferencie boli taktiež umožnené diskusie po každej tématickej prednáške, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom.